Tribunalul Român de Arbitraj Sportiv (T.R.A.S.) se angajează să vă protejeze confidențialitatea. Această politică de confidențialitate explică modul în care T.R.A.S. („noi”) vom colecta și folosi datele dumneavoastră cu caracter personal și ce drepturi puteți avea în acest sens.

Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal?

Asociația Română de Arbitraj Sportiv (A.R.A.S.), un ONG din România, cu sediul în București, este entitatea care operează T.R.A.S. Prin urmare, ei sunt responsabili pentru datele dumneavoastră personale.


Detalii de contact:

Asociația Română de Arbitraj Sportiv

Str. Benjamin Franklin, nr. 16, Sector 1, Bucuresti

CIF: 47269057


Ce date personale colectăm?

Colectăm date cu caracter personal atunci când acestea ne sunt furnizate în contextul derulării arbitrajului T.R.A.S. Datele cu caracter personal ne pot fi furnizate de către părți la arbitrajul T.R.A.S., de către Președintele T.R.A.S., Vicepreședintele T.R.A.S., arbitrii T.R.A.S. și asistenții lor respectivi și, în anumite cazuri, și de către terți. De asemenea, putem colecta date personale din surse disponibile public.

Datele personale pe care le colectăm pot include, de exemplu, informații de contact (cum ar fi numele dvs., funcția, adresa poștală, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail), data nașterii, sexul și salariul. În cazuri rare și în funcție de obiectul procedurii arbitrale în cauză, putem colecta, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi informații despre sănătatea dumneavoastră, în special dacă sunt conținute în pozițiile procesuale transmise către T.R.A.S..


În ce scopuri și pe ce bază legală vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal?

Putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopul permise”):

 • ‒ Administrarea procedurii de arbitraj T.R.A.S. în cadrul căreia ne-au fost furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • ‒ Răspunsul la mesajele trimise către noi;
 • ‒ Efectuarea verificărilor de conflict în raport cu alte arbitraje T.R.A.S.;
 • ‒ Salvarea jurisprudenței T.R.A.S.;
 • ‒ Alcătuirea de statistici (în formă anonimă și agregată) despre arbitrajele T.R.A.S.;
 • ‒ Monitorizarea și evaluarea conformității cu politicile și standardele interne;
 • ‒ Informarea dumneavoastră despre evoluții importante legate de T.R.A.S., de ex. adoptarea de noi reguli de arbitraj;
 • Respectarea obligațiilor și solicitărilor noastre legale și de reglementare oriunde în lume, inclusiv raportarea și/sau auditarea autorităților naționale sau internaționale ale statului sau organismelor de reglementare; și
 • Tratarea oricăror litigii legale, revendicări sau contestații.

Avem dreptul să colectăm și să procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile permise conform articolului 6(1)(1) lit. b), c), d), e) și/sau f) din Regulamentul General de Protecție a Datelor al Uniunii Europene („GDPR”).


Cu cine vom împărtăși datele dumneavoastră cu caracter personal?

În urmărirea scopurilor permise, este posibil să împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal cu următoarele persoane și entități:

 • Președintele T.R.A.S., Vicepreședintele T.R.A.S., arbitrul T.R.A.S. desemnat în procedura arbitrală respectivă și asistenții acestora. În anumite circumstanțe prevăzute de Regulile de arbitraj ale T.R.A.S., este posibil să împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal și cu alți arbitrii T.R.A.S.;
 • A.R.A.S. , în contextul publicării pe site-ul T.R.A.S. a hotărârilor arbitrale pronunțate de T.R.A.S.;
 • Instanțele, tribunalele arbitrale, autoritățile de aplicare a legii, organismele sportive relevante sau autoritățile de reglementare publice sau private, în cazul în care (i) suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau (ii) acest lucru este solicitat în cadrul unei căi de atac sau măsuri sau proceduri de executare în raport cu o hotărâre arbitrală pronunțată de T.R.A.S.; și
 • Furnizorii noștri de servicii terți de încredere (inclusiv furnizorii de tehnologie a informației); atunci când împărtășim informațiile dumneavoastră cu furnizorii noștri de servicii, ne vom asigura că datele dumneavoastră sunt păstrate în siguranță și utilizate numai în conformitate cu această notificare.

Datele dumneavoastră personale vor fi transferate în străinătate?

Vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în străinătate numai dacă este necesar pentru Scopurile Permise. În special, va trebui să transferăm orice date cu caracter personal conținute în dosarul de caz al unui arbitraj T.R.A.S. arbitraj la Președintele T.R.A.S., Vicepreședintele T.R.A.S., arbitrul T.R.A.S. desemnat în cauza respectivă.

Este posibil ca țara în care sunt transferate datele dumneavoastră cu caracter personal să nu ofere același nivel de protecție ca legile țării dumneavoastră de origine sau ca legile Uniunii Europene.

Atunci când transferăm datele dumneavoastră în afara Spațiului Economic European într-o țară pe care Comisia Europeană o consideră că nu are legi adecvate privind confidențialitatea datelor, ne vom asigura că astfel de transferuri sunt supuse unor garanții adecvate sau adecvate, conform cerințelor Regulamentului general privind protecția datelor. (UE) 2016/679 sau alte legi relevante. Aceasta include intrarea în UE.

Clauze Contractuale Standard care sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europei. Ne puteți contacta oricând prin e-mail la secretariat[at]tras.ro dacă doriți mai multe informații despre astfel de garanții.


Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor permise.


Ce drepturi am în legătură cu datele mele personale?

Aveți anumite drepturi asupra datelor dumneavoastră personale. În conformitate cu GDPR, este posibil să aveți dreptul la:

 • ne cere să rectificăm datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, în cazul în care datele respective sunt incorecte;
 • solicitați să restricționăm prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale în anumite circumstanțe;
 • solicitați acces la datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră;
 • cere ca, în anumite circumstanțe, să ștergem informațiile personale pe care le deținem despre dumneavoastră;
 • solicităm să vă furnizăm informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină; și/sau
 • depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

Cu toate acestea, existența și domeniul de aplicare a acestor drepturi sunt supuse legilor și regulilor aplicabile care pot da naștere la excepții. Astfel de excepții se pot aplica, de exemplu, pentru a proteja confidențialitatea procedurilor arbitrale.

Dacă doriți să vă exercitați orice drept în legătură cu datele dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați la secretariat[at]tras.ro.

Această politică de confidențialitate a fost publicată la 21 august 2023. Poate fi modificată din când în când.